W najbliższym czasie ukażą się następujące tytuły:

 

  • Isaiah Berlin, Zdradzona wolność. Jej sześciu wrogów
  • Harold Bloom, Jak czytać i po co
  • Harold Bloom, Zachodni kanon
  • Paul Johnson, Historia Żydów
  • Stéphane Mallarmé, Prozy różne
  • Georges Minois, Historia ateizmu
  • Pseudo-Platon, Alkibiades I i inne dialogi oraz Definicje
  • Paul Valéry,  Pan Teste i inne pisma