Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

James William

Odmiany doświadczenia religijnego

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce