Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Eliade Mircea

Kowale i alchemicy
Obrazy i symbole
Patańdżali i joga
Sacrum a profanum
Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy
Techniki jogi
Traktat o historii religii

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce