Fundacja Wydawnictwo

  a
 1. "Aletheia"
  1(4)/1990 (Heidegger dzisiaj)s. 492

 2. "Aletheia"
  1/1987 (Obecność Kołakowskiego)wydawca: In Plus, s. 212

 3. "Aletheia"
  2-3/1988 (Rosyjska filozofia religijne)wydawca: In Plus


 4. Aktualność wolności. Wybór tekstów."Biblioteka Polityczna Aletheia", t. XVII, ISBN 83-89372-13-4, przeł. Ewa Bolińska, Jacek Malczewski, Marek Przychodzeń, s. 327

 5. Aron Raymond
  Esej o wolnościach (Essai sur les libertés)"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. IV, 1997, ISBN 83-87045-07-1, przeł. Małgorzata Kowalska, przedmowa (Przedmowa tłumacza) Małgorzata Kowalska, s. 202

 6. Arendt Hannah
  O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie (On Violence. Civil Disobedience)"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. V, 1998, ISBN 83-87045-19-5, przeł. Anna Łagodzka i Wojciech Madej, s. 204

 7. Albert Karl
  Studia o historii filozofii (Betrachtungen zur Geschichte der Philosophie)ISBN 83-89372-25-8, przeł. Bogdan Baran, Józef Marzęcki, s. 962

 8. Ajdukiewicz Kazimierz
  Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizykakoedycja z Wydawnictwem Antyk, ISBN 83-89372-01-0, Wstęp Jan Woleński, s. 152

 9. f
 10. Fłorienski Pawieł
  Dla moich dzieciPawieł Fłorienski (1882–1937) należy do najwybitniejszych postaci rosyjskiego prawosławia XX wieku. Jest jednocześnie przykładem tragicznego losu intelektualisty w Rosji Sowieckiej. Syn ormiańskiej szlachcianki i rosyjskiego inżyniera, urodził się na Zakaukaziu, gdzie jego ojciec pracował przy budowie kolei. Ukończywszy w Moskwie studia na wydziale nauk ścisłych, poświęcił się jednocześnie teologii i w 1911 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Odtąd jego życie umysłowe biegło dwoistym torem: badań naukowych i duszpasterstwa. Nawet w latach dwudziestych i trzydziestych występował na konferencjach naukowych w sutannie i z krzyżem na piersi. Zderzenie z systemem komunistycznym musiało w końcu nadejść i okazało się dla niego tragiczne. Najpierw został aresztowany i zesłany na krótko w 1928 roku, lecz wtedy wybroniła go pierwsza żona Gorkiego. W 1933 roku nastąpiło drugie aresztowanie i zesłanie, tym razem z wyrokiem dziesięcioletnim. Przeniesiony w 1937 roku do Leningradu, został prawdopodobnie rozstrzelany w okolicy tego miasta. We wspomnieniowych zapiskach Dla moich dzieci, które prowadził w latach 1916–1925, chciał przekazać potomkom atmosferę własnego dzieciństwa, swoje wczesne fascynacje przyrodą, religią i tajemnicą istnienia. Książka, wydana pośmiertnie w latach sześćdziesiątych XX wieku, stanowi niezwykły dokument: bardzo osobisty, a zarazem bogaty w szczegóły historyczne.


 11. Filozofia percepcji, "Fragmenty filozofii analitycznej"t. II, koedycja z Wydawnictwem Spacja, 1995, ISBN 83-85277-22-6, przeł. Tomasz Bigaj, Bohdan Chwedeńczuk, Roman Godlewski, Anna Jedynak, Marcin Mostowski i Michał Szczubiałka, wybór i wstęp Bohdan Chwedeńczuk, s. 266


 12. Filozofia umysłut. III, koedycja z Wydawnictwem Spacja, 1995, ISBN 83-85277-21-8, przeł. Tadeusz Baszniak, Bohdan Chwedeńczuk, Cezary Cieśliński, Paweł Dziliński, Anna Jedynak i Michał Szczubiałka, wybór i wstęp Bohdan Chwedeńczuk, s. 326

 13. Farias Victor
  Heidegger i narodowy socjalizm (Heidegger et le nazisme)1997, ISBN 83-87045-18-7, przeł. Paweł Lisicki i Robert Marszałek, s. 352

 14. Foucault Michel
  Nadzorować i karać (Surveiller et punir)wyd. II, 1998, ISBN 83-87045-21-7, przekład i posłowie (Posłowie tłumacza) Tadeusz Komendant, s. 314, 30 ilustr. cz.-b.

 15. h
 16. Hadot Pierre
  Czym jest filozofia starożytna? (Qu'est-ce que la philosophie antique?)ISBN 83-87045-73-X, przeł. Piotr Domański, Przedmowa do wydania polskiego Juliusz Domański, s. 378

 17. l
 18. Leaman Oliver
  Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu (A Brief Introduction to Islamic Philosophy)ISBN 83-89372-12-6, przeł. Michał Lipszyc, s. 274

 19. z
 20. Znamierowski Czesław
  Elita, ustrój, demokracja. Pisma wybrane"Biblioteka Polityczna Aletheia", t. XII, ISBN 83-87045-85-3, s. 246