Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Danto Arthur
    Po końcu sztuki

  2. Leder Andrzej
    Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Wydawnictwo Aletheia
ul. Zgierska 6/8 m. 6
04-092 Warszawa
biuro@aletheia.com.pl(niezamówione materiały prosimy przysyłać tylko w formie elektronicznej)

Nowości

  1. Flusser Vilém
    Komunikologia

  2. Ortega y Gasset José
    Pisma o literaturze i sztuce