Metafory w naszym życiu

48,00  37,40 

Brak w magazynie

Kategoria:

George Lakoff
Mark Johnson

Metafory w naszym życiu

Słynny amerykański językoznawca George Lakoff (ur. 1941) jest wraz z Markiem Johnsonem (ur. 1949) autorem tej równie słynnej książki o metaforycznym charakterze naszego języka i w konsekwencji – myślenia. Jej sława bierze się też stąd, że w odpowiedniej chwili dobitnie i przekonująco wypowiedziała tezę o metaforyczności. Teza ta nie jest nowa (już np. Nietzsche nazywał język “armią metafor”), lecz pojawiła się w okresie triumfu “gramatyk generatywnych” opartych na “komputerowej” idei języka. Rozwijane przez Lakoffa językoznawstwo kognitywne wychodzi od żywego doświadczenia ufundowanego przede wszystkim na wyobraźni. Kognitywizm głosi, że język i poznanie wpływają na siebie nawzajem – język nie jest gotowym “narzędziem” poznania, danym z góry lub nawet wpisanym w strukturę umysłu. Za pomocą mnogości efektownych przykładów Lakoff i Johnson pokazują, jak w praktyce metafory sterują naszym postrzeganiem świata. W nieakademickim, przystępnym wywodzie uwidoczniają, że metonimie czy synekdochy nie stanowią tylko figur narzucanych odgórnie przez retorykę, lecz są głęboko zakorzenione w naszej codziennej mowie.


Wydawnictwo Aletheia
tytuł oryginału: Metaphors We Live By
ISBN: 978-83-62858-05-7
rok wydania: 2010
przełożył i wstępem opatrzył: Tomasz P. Krzeszowski
format: 122×195 mm
oprawa broszurowa
314 stron

nasza cena: 37,40 zł
cena detaliczna: 48,00 zł


Inne tytuły autora

Mój koszyk

NEWSLETTER