Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Idee, przeświadczenia, historia

Ortega y Gasset José

ISBN 978-83-65680-49-5
przeł. Ireneusz Kania
oprawa miękka
145 x 205 mm
304 s.
publikacja maj 2019

Hiszpański filozof José Ortega y Gasset (1883–1955) jest znany z – ciągle dziś aktualnej i budzącej żywe reakcje – teorii „człowieka masowego”. Zebrane tu teksty pochodzą z okresu od połowy lat 20. XX wieku do wczesnych lat 40., a więc z czasów bodaj najbardziej dramatycznych w najnowszej historii Hiszpanii: od upadku monarchii i narodzin II Republiki w 1931 roku po tragedię wojny domowej 1936–1939. Ortega był w tym czasie profesorem, przez chwilę posłem do parlamentu, by na początku wojny domowej wyemigrować na kilka lat do Ameryki Południowej. Powrócił do Hiszpanii w 1945 roku. Sympatyzował z myślą liberalną, miał krytyczny stosunek do dominacji Kościoła katolickiego i nigdy nie pogodził się z rządami frankistów. Jednocześnie był autorem Buntu mas (1929), co skłaniało i nadal skłania formacje prawicowe do szukania w nim sojusznika jako myśliciela, który demaskuje prymitywizm, masowość w imię elitaryzmu. Ortega objaśnia zjawisko „człowieka masowego” utratą świadomości historycznej, „rozumu historycznego”. O tym właśnie traktują zebrane tu teksty. Są jakby filozoficzną podbudową chwytliwego psycho-socjo-politycznego konceptu „buntu mas”. Obejmują w układzie chronologicznym drobniejsze artykuły publikowane głównie w okresie przedrepublikańskim w argentyńskiej gazecie „La Nación” oraz kilka obszer­niejszych ese­jów o charakterze filozoficznym, po części powstałych już na emigracji.

 

Spis treści

 

Bogdan Baran, O tym tomie 7

O postrzeganiu bliźniego 11
Kwestia preferencji 29
Serce i głowa 37
Nie wstępować do partii 45
Studia o strukturze życia historycznego i społecznego 59
Idee i przeświadczenia 71
Noetyczny tryb filozofii 115
Filozofia to tylko technika pojęciowa 131
O pewnym aspekcie życia niemieckiego 137
Historia jako system 175
Wstęp do "Historii filozofii" Émile’a Bréhiera 237

Źródła 303

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

MKiDN-01_greyscale.gif

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce