Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Czym jest socjologia?

Elias Norbert

ISBN 978-83-61182-44-3,
przeł. Bogdan Baran,
oprawa miękka,
122 x 195 mm,
240 s.

Norbert Elias (1897–1990) należy dziś do grona najwybitniejszych socjologów w świecie. Jego dzieło zyskało sławę stosunkowo późno. Urodzony we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej, w 1933 roku emigrował do Francji, a potem do Anglii. W latach 60. i 70. niejako „powrócił” jako autor do Niemiec, gdzie jego książki cieszyły się coraz większą popularnością. „Czym jest socjologia?” pochodzi z 1970 roku. Obejmuje nadzwyczaj inspirujące rozważania nad naturą i zadaniami socjologii. Dla Eliasa społeczeństwo nie jest sumą zatomizowanych jednostek, lecz jednostka tkwi w „splotach” procesów społecznych, które ją określają, a których ona nie potrafi do końca przejrzeć. W tym kontekstowym ujęciu społeczeństwa i jednostki, charakterystycznym dla końca XX wieku, wyraża się Heraklitejska i holistyczna postawa autora. Ponadto Elias był przeciwny izolowaniu socjologii, jej autonomizacji i chciał ją poszerzyć o związki zarówno z biologią i psychologią, jak i z historią, choć jednocześnie dostrzegał nieredukowalny charakter każdej z tych nauk. „Czym jest socjologia?”, obowiązkowa lektura dla wszystkich zainteresowanych specyfiką tej nauki, stanowi też przyczynek do zrozumienia natury naszego społeczeństwa, a przez to naszej cywilizacji.

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce