Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Ideologia i utopia

Mannheim Karl

ISBN 978-83-61182-09-2,
przeł. Piotr Miziński,
opr. miękka,
122 x 195 mm,
398 s.

„Ideologia i utopia” należy do kanonu socjologii wiedzy, a nawet jest jej dziełem „założycielskim”. Autor, Karl Mannheim (1893–1947), urodzony w Budapeszcie, w latach 1919–1933 był obywatelem niemieckim, po czym emigrował do Anglii. Pierwotna wersja Ideologii i utopii ukazała się w 1929 roku. Niniejsze wydanie obejmuje późniejsze rozszerzenia. Socjologia wiedzy w ujęciu Mannheima zakłada uwarunkowanie myślenia przez wierzenia i przekonania spowodowane określonym usytuowaniem społecznym. „Utopia” rozpoznaje uwarunkowania własnej „ideologii”, ale popada przy tym w nową „ideologię”. Dzieło Mannheima okazało się niezwykle inspirujące, a zarazem niejednoznaczne w wymowie.

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce