Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Scheler Max

Resentyment w strukturze systemów moralnych

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce