Fundacja Wydawnictwo

Początki Fundacji Aletheia sięgają czasów drugiego obiegu sprzed 1989 roku. Fundacja została oficjalnie zarejestrowana w 1990 roku. Zajmowała się działalnością wydawniczą, publikując książki z dziedziny filozofii, politologii i szerzej – nauk humanistycznych. Z Fundacją stale współpracowali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, a także z Polskiej Akademii Nauk.

Fundacja wydawała niemal od początku trzy serie książek, które ukazywały się w Bibliotece Aletheia (seria niebieska – autorzy polscy; seria beżowa – przekłady z języków obcych) oraz w Bibliotece Politycznej Aletheia. Ponadto publikowała liczne prace poza seriami, a także koedycje (z wydawnictwem Spacja). Przeważającą część książek stanowiły przekłady. Ambicją wydawnictwa bowiem była prezentacja polskiemu czytelnikowi światowej myśli humanistycznej – głównie współczesnej, choć niekiedy także „historycznej”. Celem tej ostatniej było zapełnienie dotkliwych luk na rynku książki. Dlatego obok Heideggera, Rorty'ego, Nagla, Klossowskiego, Putnama, Quine'a, Rosena, Goodmana (żeby wymienić tylko kilka nazwisk), znaleźli się także Hegel czy Fichte. Odbiorcami książek były głównie środowiska akademickie, dla których nierzadko

publikacje te pełniły rolę podręczników. Niemniej jednak oferta wydawnictwa skierowana była do możliwie najszerszego kręgu odbiorców zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką – nie tylko filozofią akademicką, ale także szeroko pojętym życiem społecznym. Do tych czytelników, nie tylko do socjologów czy politologów, adresowane były książki z serii Biblioteka Polityczna, w której opublikowano prace autorów tej miary, co Hannah Arendt, Leo Strauss, Michael Oakeshott czy Robert Nozick - wszystkie o fundamentalnym znaczeniu dla politycznej i społecznej refleksji. Wśród publikacji znajdowały się też prace o charakterze popularyzatorskim.

W sumie Fundacja wydała ponad sto tytułów, udostępniając polskiemu czytelnikowi liczne dzieła o znaczeniu, którego nie sposób przecenić.

Obecnie Fundacja publikuje prace niskonakładowe o charakterze ściśle naukowym.