Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

  1. Russell Bertrand
    Dzieje zachodniej filozofii

Schmitt Carl

Legalność i prawomocność
Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym
Teologia polityczna 2

Nowości

  1. Arendt Hannah
    O rewolucji

  2. Foucault Michel
    Nadzorować i karać