Wydawnictwo Fundacja


Zapowiedzi

 1. Danto Arthur
  Po końcu sztuki

 2. Leder Andrzej
  Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit

Sloterdijk Peter

Co się zdarzyło w XX wieku?
Gorliwość Boga
Pogarda mas
Stres a wolność
W cieniu góry Synaj

Nowości

 1. Flusser Vilém
  Komunikologia

 2. Ortega y Gasset José
  Pisma o literaturze i sztuce